O nás

Představení: 

Název je odvozen od původní myšlenky, kterou se snažíme prosadit Systémy Integrovaných FLExibilních Kabelových Soustav. Kabelové soustavy, jejich aplikace, potenciál a využití jsou závislé na aktuálním stavu techniky, znalostí a potřeb mnoha oborů. Jsme přesvědčeni, že komplexním pohledem na problematiku kabelových soustav, můžeme dosáhnout výrazných efektů v jejich konstrukci a především využití.

Proto, abychom byli schopni komplexnějšího pohledu rozvíjíme naše aktivity posoudit a chceme spolupracovat s výrobci kabelů, s výrobci kabelové konfekce, uživateli kabelů a kabelových soustav, projektanty, univerzitami, případně výzkumnými a zkušebními pracovišti 

Velmi cenným zdrojem jsou pro nás také systémy řízení a požadavky na produkty dle oborů a prostředí, kde jsou kabely a kabelové systémy užívány, proto jsme i v této oblasti stále aktivní, a to i s nezbytnou softwarovou podporou z hlediska efektivního přístupu k informacím, případně jejich zpracování 

Vize: 

Chceme být partnerem pro zefektivňování, inovace a lepší využití kabelů a kabelových soustav. Na základě znalostí z různých oborů a oblastí využití kabelů a kabelových a skutečností souvisejících s jejich výrobou a instalací hledáme možnosti inovací a synergií. 

Chceme podporovat vzdělanost v oboru kabelů a kabelových soustav a přezkoumat společenskou potřebu komplexního univerzitního vzdělání v tomto oboru