Lidé

Miroslav Tesař 

miroslav.tesar@sifleks.cz

Vzdělání: ČVUT, FS

Přehled zkušeností a nabídka činností:

 • systémy řízení
  • tvorba a udržování systémů řízení kvality v elektrotechnickém průmyslu, medicinské techniky automotive a částečně kolejová vozidla- odpovědnost za systémy řízení vzhledem k zákazníků, certifikačním orgánům
  • standardní řízení kvality
 • systémy optimalizace procesů (Lean Production, Six Sigma, Kaizen, 5P, PPAP, APQP, …)
 • tvorba a řízení rizikových analýz
 • inženýrská činnost v oblasti kabelů a kabelových propojek
 • vedení projektů
 • řízení výroby
 • vývoj a příprava výroby produktů
 • komunikace se zákazníky/dodavateli v rámci supply chain

Ondřej Smíšek

ondrej.smisek@sifleks.cz

Vzdělání: ČVUT, FD, FJFI

Přehled zkušeností a nabídka činností:

Významné projekty:

 • specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci, manažer projektu
 • datový sklad  státní oblastní archiv v Litoměřicích
 • rekonstrukce datových rozvodů základní školy
 • konsolidace dat a jejich transformace
 • vedoucí pracoviště Děčín ČVUT v Praze Fakulta dopravní
 • vyučující a správce sítě ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Radek Tesař

radek.tesar@sifleks.cz

Vzdělání: ČVUT FEL 

Přehled zkušeností a nabídka činností:

 • vedení projektu
 • řízení lidí
 • návrh a architektura systémů
 • údržba a rozvoj stávajících systémů
 • programovani (java, kotlin, swift, html, php,  sql)

Jiří Dědeček

Jiri.dedecek@sifleks.cz

Vzdělání: oblast automotive 

Přehled zkušeností a nabídka činností:

 • výroba a použití ochranných systémů pro kabelová vedení
 • řízení projektů od přípravy po předání (ve spolupráci s OEM)
 • projekty optimalizace vlastností plastů
 • firemní poradenství (SRN) 
 • firemní management
 • krizový management
 • obchodní činnost (včetně zákaznické péče a prodeje)
 • dlouholeté zkušenosti z automotive